Hotline: 0974833164

Giấy phép phân phối rượu năm 2019

Giấy phép phân phối rượu năm 2019

GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU

Việt Nam là một trong những nước có lượng tiêu thụ rượu, bia cao nhất thế giới và đứng thứ hai ở châu Á. Điều này làm cho thị trường kinh doanh đồ uống có cồn ở Việt Nam ngày càng được quan tâm và trở thành một trong những thị trường vô cùng tiềm năng. Tuy nhiên, rượu lại là một mặt hàng kinh doanh có điều kiện và yêu cầu có sự cho phép có cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đặc biệt việc phân phối, nhập khẩu rượu lại bị kiểm soát vô cùng khắt khe, đảm bảo các yêu cầu cả về mặt vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như các yêu cầu khác. Vậy các thủ tục nào là cần thiết để được cấp giấy phép phân phối rượu phân phối rượu phân phối, nhập khẩu rượu?

1. Khái niệm và phân biệt các loại giấy phép kinh doanh rượu

– Giấy phép phân phối rượu là giấy chứng nhận cho phép hoạt động nhập khẩu rượu, mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước và thương nhân phân phối rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép để bán cho các thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép và cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu

– Giấy phép bán buôn rượu là giấy chứng nhận cho phép hoạt động mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong, nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép để bán cho các thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép và cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu

– Giấy phép bán lẻ rượu là giấy chứng nhận cho phép hoạt động Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu theo nội dung ghi trong giấy phép để bán rượu cho thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ hoặc bán trực tiếp cho người mua tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân

2. Điều kiện phân phối rượu

Trước hết, các cá nhân, tổ chức, có mong muốn phân phối loại mặt hàng này, cần phải đảm bảo những điều kiện theo pháp luật quy định thì mới được phép hoạt động. Bởi, như đã nói ở trên, rượu là một mặt hàng kinh doanh có điều kiện.

Căn cứ vào Điều 11, nghị định số 105/2017/NĐ-CP về Kinh Doanh Rượu thì điều kiện phân phối rượu được quy định như sau:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 150 m2 trở lên.
 • Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
 • Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; tại địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu.
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài.
 • Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

3. Quyền và nghĩa của Thương nhân phân phối rượu.

3.1 Quyền và nghĩa vụ chung:

 • Mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp;
 • Niêm yết bản sao hợp lệ giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền; cấp tại các địa điểm bán rượu của thương nhân và chỉ được mua, bán rượu theo nội dung ghi trong giấy phép đã được cấp;
 • Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị định này.

3.2 Quyền và nghĩa vụ của thương nhân phân phối rượu

 • Nhập khẩu rượu, mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước và thương nhân phân phối rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép;
 • Bán rượu cho các thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép;
 • Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu;
 • Trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép.

Như vậy, Thương nhân phân phối rượu có quyền nhập khẩu rượu. Muốn nhập khẩu rượu, cần đảm bảo các điều kiện riêng về nhập khẩu rượu như sau:

 • Phải có Giấy phép phân phối rượu được phép nhập khẩu rượu và phải chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm của rượu nhập khẩu. Nếu nhập khẩu rượu bán thành phẩm thì chỉ được bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
 • Rượu chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế.
 • Rượu được nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện như sau:

+ Phải được ghi nhãn hàng hóa, dán tem rượu theo quy định tại Điều 6 Nghị định này;

+ Phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) trước khi nhập khẩu và phải đáp ứng các quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu.

(Lưu ý: Trừ trường hợp nhập khẩu rượu để thực hiện thủ tục cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm)

4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phân phối rượu phân phối rượu phân phối rượu:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phân phối rượu phân phối rượu phân phối rượu (01 bộ) bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép phân phối rượu phân phối rượu phân phối rượu
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương
 • Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán rượu lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định.
 • Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.
 • Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu của các thương nhân bán buôn rượu; bản sao. Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự, kiến tham gia hệ thống phân phối của doanh nghiệp xin cấp phép.
 • Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:
 1. a) Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu;
 2. b) Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu.

5. Thẩm quyền và thủ tục Cấp giấy phép Phân phối rượu

5.1 Thẩm quyền cấp:

Bộ Công Thương là cơ quan cấp giấy phép phân phối rượu phân phối rượu phân phối rượu.

5.2 Thủ tục cấp giấy phép

– Chuẩn bị và nộp hồ sơ theo quy định: Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép;

– Thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

– Trả kết quả, nhận Giấy phép: Sau khi đi nộp lệ phí, và kí nhận kết quả, chuyên viên trả giấy phép cho người thực hiện thủ tục.

6. Thời hạn của Giấy phép và chế độ báo cáo

6.1 Thời hạn của Giấy phép phân phối rượu: là 05 năm.

6.2 Chế độ báo cáo

Trước ngày 20 tháng 01 hàng năm thương nhân phân phối rượu có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh rượu năm trước của đơn vị mình về cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép theo Mẫu số 08, Mẫu số 09 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ_CP về kinh doanh rượu.

7. Về Công ty VNSI:

Chúng tôi muốn giới thiệu tới Quý khách hàng dịch vụ mà công ty chúng tôi đang cung cấp trong việc Xin cấp giấy phép phân phối rượu phân phối rượu phân phối, nhập khẩu rượu:

Công ty VNSI Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép phân phối rượu phân phối rượu dưới mọi loại hình trọn gói cho Quý khách hàng, với nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ chuyên viên năng động, nhiệt tình, chúng tôi đảm bảo đem tới dịch vụ xin cấp giấy phép phân phối rượu phân phối rượu trọn gói nhanh chóng, hiệu quả, tiện lợi, tiết kiệm chi phí và công đi lại.

Khi Quý khách hàng đang có nhu cầu kinh doanh bất kì loại mặt hàng nào, câu hỏi đầu tiên được đặt ra là loại mặt hàng đó có phải là mặt hàng kinh doanh có điều kiện hay không, cần phải làm gì để được cấp phép kinh doanh, thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép phân phối rượu phân phối rượu như thế nào và tài liệu cần chuẩn bị kèm theo là những gì?,v.v.

Nếu Quý khách hàng muốn xin cấp giấy phép phân phối rượu phân phối rượu phân phối rượu – một mặt hàng kinh doanh có điều kiện, hãy để VNSI giúp tư vấn, thực hiện thủ tục để việc cấp phép được thuận lợi, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và đặc biệt không phải đi lại chờ đợi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách hàng lấy được giấy phép phân phôi rượu một cách nhanh chóng, tiện lợi, không phát sinh phụ phí và thật nhanh chóng để Quý khách hàng tiến hành hoạt động kinh doanh của mình mà lại phù hợp với quy định của pháp luật.

 • Tư vấn miễn phí thành lập cơ sở phân phối rượu

Chúng tôi tiếp nhận tư vấn xin cấp giấy phép phân phối rượu phân phối rượu trọn gói qua điện thoại, email, facebook, zalo. Khi nhận được yêu cầu tư vấn của khách hàng, chuyên viên của chúng tôi thực hiện tư vấn gỡ rối những thắc mắc của khách hàng khi làm thủ tục xin cấp giấy phép phân phối rượu phân phối rượu phân phối rượu, cụ thể:

 • Tư vấn về điều kiện cấp phép
 • Tư vấn cho khách hàng chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ cần cung cấp để xin cấp phép phân phối và nhập khẩu rượu.
 • Tư vấn quy trình, thủ tục, thời gian xin cấp giấy phép phân phối rượu phân phối rượu.

Nếu Quý khách có bất cứ thắc mắc nào liên quan Thủ tục phân phối rượu, hãy gọi ngay cho VNSI. Hotline: 0944 704 118 (Luật sư Phạm Việt) hoặc 0979 825 425 (Luật sư Nguyễn Vân) để được tư vấn và yêu cầu dịch vụ. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách hàng.

CAM KẾT CỦA VNSI CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO QUÝ KHÁCH HÀNG

 • Đa dạng kênh tiếp nhận thông tin

Chúng tôi luôn tiếp nhận thông tin của quý khách hàng rất nhanh chóng và linh hoạt. Thông qua các kênh tiếp nhận thông tin như điện thoại, gmail, zalo, facebook, kakaotalk,…sẽ nhanh chóng xử lý yêu cầu của quý khách hàng và phản hồi lại thông tin nhanh chóng, hiệu quả.

 • Không phát sinh phụ phí

Đến với VNSI, quý khách không cần lo ngại việc phát sinh phụ phí trong quá trình thực hiện công việc. Khách hàng chỉ phải thanh toán phí dịch vụ mà hai bên đã thỏa thuận, toàn bộ chi phí phát sinh (nếu có) trong quá trình công việc thực hiện, VNSI sẽ chịu trách nhiệm thanh toán.

 • Đảm bảo Qúy khách nhận được kết quả thực hiện công việc

VNSI cam kết thực hiện công việc triệt để, đến cùng để Qúy khách hàng nhận được kết quả việc cung cấp dịch vụ. Trường hợp, quý khách hàng không nhận được kết quả thực hiện công việc do lỗi của VNSI chúng tôi cam kết hoàn trả 100% chi phí đã nhận.

 • Tài liệu kỹ thuật để xử lý công việc nhanh chóng

Qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc, chúng tôi có nguồn tài liệu kỹ thuật phong phú để xử lý công việc nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo tiến độ thực hiện công việc.

 • Chính sách hậu mãi đặc sắc

Trên đây là một số vấn đề liên quan đến thủ tục cấp giấy phép công bố rượu, nếu Quý khách có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến thủ tục cấp giấy phép công bố rượu, hãy gọi ngay cho VNSI. Hotline: 0944 704 118 (Luật sư Phạm Việt) hoặc 0979 825 425 (Luật sư Nguyễn Vân) để được tư vấn và yêu cầu dịch vụ thành lập công ty. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ Qúy khách hàng.

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để tư vấn miễn phí

Hotline/ Zalo: 0974 833 164 hoặc 0944704118 Email: vnsilaw@gmail.com
Từ khóa:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUỐC TẾ HOÀNG GIA - HÃNG LUẬT TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Chúng tôi luôn tiếp nhận thông tin của quý khách hàng rất nhanh chóng và linh hoạt. Thông qua các kênh tiếp nhận thông tin như điện thoại, gmail, zalo, facebook, kakaotalk,…sẽ nhanh chóng xử lý yêu cầu của quý khách hàng và phản hồi lại thông tin nhanh chóng, hiệu quả.

vnsilaw@gmail.com

Dịch vụ nổi bật