Hotline: 0974833164

Giấy phép bán lẻ

Giấy phép bán lẻ

Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, việc thực hiện các hoạt động phân phối hàng hóa luôn được kiểm soát bởi bộ công thương. Hoạt động phân phối bán lẻ là hoạt động phân phối phổ biến nhất mà các doanh nghiệp thường thực hiện. Khác với các doanh nghiệp trong nước, để được thực hiện hoạt động này, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp phép bán lẻ. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài những kiến thức cơ bản nhất khi tiến hành hoạt động phân phối bán lẻ hàng hóa.

 1. Hoạt động phân phối bán lẻ và những điều cần biết:

1.1. Các tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục xin cấp phép phân phối bán lẻ:

Bao gồm các tổ chức quy định tại khoản 1, điều 23, Luật đầu tư năm 2014. Cụ thể:

– Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

– Có tổ chức kinh tế nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên; mà tổ chức này có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh.

– Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế như đã nêu ra ở trên nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.

1.2. Quyền phân phối bán lẻ nằm trong các hoạt động hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá.

Đối với các doanh nghiệp có với đầu tư nước ngoài thì việc thực hiện các hoạt động này được điều chỉnh bởi nghị định số 09/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Trong đó, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có quyền phân phối bán lẻ được trực tiếp thực hiện hoạt động bán hàng hoá cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng. Các quyền này được công nhận khi nhà đầu tư của doanh nghiệp đã được ghi nhận các quyền này trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp có nhu cầu lập cơ sở bán lẻ thì vẫn có thể thục hiện nếu đã được cấp phép thực hiện quyền phân phối trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

1.3. Doanh nghiệp có thể thực hiện quyền phân phối bán lẻ dưới 2 hình thức: Lập cơ sở bán lẻ hoặc không lập cơ sở bán lẻ.

Mỗi một hình thức lại có một yêu cầu về thủ tục khác nhau. Cụ thể:

Trường hợp địa điểm lập cơ sở bán lẻ thứ nhất cùng tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương với trụ sở chính, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có quyền đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất.

1.4. Đối với lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đủ các điều kiện theo pháp luật.

 1. Giấy phép Kinh doanh và các thủ tục liên quan:

2.1. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh:

Để dược cấp Giấy phép Kinh doanh, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau:

 

2.2. Hố sơ cấp giấy phép Kinh doanh

Hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh
 • Bản giải trình có nội dung:
  • Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh
  • Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh;
  • Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính;
  • Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh, trong trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có cơ sở bán lẻ tại Việt Nam, sau khi nhận vốn góp trở thành tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.
 • Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).

2.3. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh:

Gửi hồ sơ đến Sở Công Thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính

Số lượng hồ sơ:

 • Trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa, không bao gồm gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí: 01 bộ;
 • Trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa bao gồm gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí: 03 bộ.
 1. Giấy phép lập cơ sở bán lẻ:

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để lập cơ sở bán lẻ. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có quyền đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ sau khi có Giấy phép kinh doanh và tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ.

3.1. Điều kiện cấp phép lập cơ sở bán lẻ:

Trường hợp 1: Lập cơ sở bán lẻ thứ nhất

 • Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;
 • Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.

Trường hợp 2:  Lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất

 • Nếu cơ sở bán lẻ đó có diện tích dưới 500 m2, được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini thì không phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế, chỉ cần đáp ứng các điều kiện như lập cơ sở bán lẻ thứ nhất.
 • Trừ trường hợp đã kể trên, thì lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thì phải đáp ứng các điều kiện lập cơ sở bán lẻ thứ nhất đồng thời thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế.

Kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) bao gồm các tiêu chí:

 • Quy mô của khu vực thị trường địa lý chịu ảnh hưởng khi cơ sở bán lẻ hoạt động;
 • Số lượng các cơ sở bán lẻ đang hoạt động trong khu vực thị trường địa lý;
 • Tác động của cơ sở bán lẻ tới sự ổn định của thị trường và hoạt động kinh doanh của các cơ sở bán lẻ, chợ truyền thống trong khu vực thị trường địa lý;
 • Ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trong khu vực thị trường địa lý;
 • Khả năng đóng góp của cơ sở bán lẻ đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của khu vực thị trường địa lý, cụ thể:
 • Tạo việc làm cho lao động trong nước;
 • Đóng góp cho sự phát triển và hiện đại hóa ngành bán lẻ trong khu vực thị trường địa lý;
 • Cải thiện môi trường và điều kiện sống của dân cư trong khu vực thị trường địa lý;
 • Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.

3.2. Hồ sơ cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ:

Hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).
 • Bản giải trình có nội dung:
  • Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định này; kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ;
  • Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: Trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh;
  • Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính.
 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.
 • Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), Giấy phép kinh doanh.
 • Bản giải trình các tiêu chí ENT trong trường hợp phải thực hiện ENT.

3.3. Thủ tục cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ:

Gửi 02 hồ sơ đến Sở Công Thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính

Trường hợp địa điểm lập cơ sở bán lẻ thứ nhất cùng tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương với trụ sở chính, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có quyền đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất.

 1. VNSI sẽ giúp bạn như thế nào trong vấn đề này:

Chúng tôi muốn giới thiệu tới Bạn dịch vụ mà công ty chúng tôi đang cung cấp trong việc Cấp phép bán lẻ:

Công ty VNSI Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ cấp phép bán lẻ dưới mọi loại hình trọn gói cho Bạn, với nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ chuyên viên năng động, nhiệt tình, chúng tôi đảm bảo đem tới dịch vụ cấp phép bán lẻ trọn gói nhanh chóng, hiệu quả, tiện lợi, tiết kiệm chi phí và công đi lại.

Khi Bạn là một nhà đầu tư nước ngoài, đang có nhu cầu thực hiện hoạt động bán lẻ bất kì loại hàng hóa nào, câu hỏi đầu tiên được đặt ra là loại mặt hàng đó có phải là mặt hàng kinh doanh có điều kiện hay không, cần phải làm gì để được cấp phép kinh doanh, thủ tục, hồ sơ cấp phép bán lẻ như thế nào và tài liệu cần chuẩn bị kèm theo là những gì?,v.v.

Nếu Bạn muốn cấp phép bán lẻ, hãy để VNSI giúp tư vấn, thực hiện thủ tục để việc cấp phép được thuận lợi, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và đặc biệt không phải đi lại chờ đợi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Bạn lấy được giấy phép Kinh doanh một cách nhanh chóng, tiện lợi, không phát sinh phụ phí và thật nhanh chóng để Bạn tiến hành hoạt động kinh doanh của mình mà lại phù hợp với quy định của pháp luật.

4.1. Tư vấn miễn phí trước khi thực hiện công việc:

Chúng tôi tiếp nhận tư vấn cấp phép bán lẻ trọn gói qua điện thoại, email, facebook, zalo. Khi nhận được yêu cầu tư vấn của khách hàng, chuyên viên của chúng tôi thực hiện tư vấn gỡ rối những thắc mắc của khách hàng khi làm thủ tục cấp phép bán lẻ, cụ thể:

 • Tư vấn về điều kiện cấp phép kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài.
 • Tư vấn cho khách hàng chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ cần cung cấp để xin cấp phép kinh doanh.
 • Tư vấn quy trình, thủ tục, thời gian cấp phép bán lẻ.

4.2. Chúng tôi thực hiện quy trình cấp phép bán lẻ như thế nào?

Cấp phép bán lẻ tại VNSI thực hiện lần lượt theo các bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin (qua email, zalo, facebook)

 • Tư vấn về: điều kiện cấp phép, chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ cần cung cấp để xin cấp phép kinh doanh và quy trình, thủ tục, thời gian cấp phép bán lẻ.
 • Gửi bảng kê Xin cấp phép Kinh doanh để khách hàng cung cấp thông tin về: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh mục các loại rượu phân phối, các kênh phân phối, địa điểm kho bãi, v.v
 • Nhận lại bảng kê Xin cấp phép Kinh doanh đã kê khai đầy đủ thông tin từ khách hàng

Bước 2: Soạn hồ sơ

 • Soạn hồ sơ cấp phép bán lẻ

Bước 3: Nộp hồ sơ

Bước 4: Nhận kết quả

 • Giấy phép Kinh doanh.

4.3. Bạn phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào:

Trong trường hợp, khách hàng không thể cung cấp đủ hồ sơ, công ty VNSI sẽ có dịch vụ hỗ trợ Quý khách hoàn thiện hồ sơ của mình.

4.4. VNSI báo giá cấp phép bán lẻ trọn gói

Tuỳ theo nhu cầu của khách hàng, chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ cấp phép bán lẻ khác nhau để khách hàng dễ dàng lựa chọn phù với nhu cầu của mỗi doanh nghiệp.

4.5 Vì sao Bạn chọn chúng tôi để thực hiện thủ tục thành lập?

 1. Phạm vi thực hiện:

5.1. Tại Hà Nội

TT

Quận, huyện

TT

Quận, Huyện

1

Cấp phép bán lẻ tại Hoàn Kiếm

15

Cấp phép bán lẻ tại thị xã Sơn Tây

2

Cấp phép bán lẻ tại quận Hai Bà Trưng

16

Cấp phép bán lẻ tại huyện Ba Vì

3

Cấp phép bán lẻ tại quận Đống Đa

17

Cấp phép bán lẻ tại huyện Phúc Thọ

4

Cấp phép bán lẻ tại quận Tây Hồ

18

Cấp phép bán lẻ tại huyện Thạch Thất

5

Cấp phép bán lẻ tại quận Cầu Giấy

19

Cấp phép bán lẻ huyện Quốc Oai

6

Cấp phép bán lẻ tại quận Thanh Xuân

20

Cấp phép bán lẻ huyện Chương Mỹ

7

Cấp phép bán lẻ tại quận Hoàng Mai

21

Cấp phép bán lẻ tại huyện Đan Phượng

8

Cấp phép bán lẻ tại quận Long Biên

22

Cấp phép bán lẻ huyện Hoài Đức

9

Cấp phép bán lẻ tại quận Bắc Từ Liêm

23

Cấp phép bán lẻ tại huyện Thanh Oai

10

Cấp phép bán lẻ tại huyện Thanh Trì

24

Cấp phép bán lẻ tại huyện Mỹ Đức

11

Cấp phép bán lẻ tại Huyện Gia Lâm

25

Cấp phép bán lẻ tại huyện Ứng Hoà

12

Cấp phép bán lẻ tại huyện Đông Anh

26

Cấp phép bán lẻ tại huyện Thường Tín

13

Cấp phép bán lẻ tại huyện Sóc Sơn

27

Cấp phép bán lẻ tại huyện Phú Xuyên

14

Cấp phép bán lẻ tại quận Hà Đông

28

Cấp phép bán lẻ tại quận Nam Từ Liêm

 5.2. Tại Bắc Ninh:

TT

Quận, huyện

TT

Quận, Huyện

1

Cấp phép bán lẻ tại thành phố Bắc Ninh

5

Cấp phép bán lẻ tại huyện Từ Sơn

2

Cấp phép bán lẻ tại huyện Yên Phong

6

Cấp phép bán lẻ tại huyện Thuận Thành

3

Cấp phép bán lẻ tại huyện Quế Võ

7

Cấp phép bán lẻ tại huyện Gia Bình

4

Cấp phép bán lẻ tại huyện Tiên Du

8

Cấp phép bán lẻ tại huyện Lương Tài

5.3. Tại Bắc Giang

TT

Quận, huyện

TT

Quận, Huyện

1

Cấp phép bán lẻ tại thành phố Bắc Giang

6

Cấp phép bán lẻ tại huyện Tân Yên

2

Cấp phép bán lẻ tại huyện Yên Thế

7

Cấp phép bán lẻ tại huyện Hiệp Hoà

3

Cấp phép bán lẻ tại huyện Lục Ngạn

8

Cấp phép bán lẻ tại huyện Lạng Giang

4

Cấp phép bán lẻ tại huyện Sơn Động

9

Cấp phép bán lẻ tại huyện Việt Yên

5

Cấp phép bán lẻ tại huyện Lục Nam

10

Cấp phép bán lẻ tại hyện Yên Dũng

5.4. Tại Hà Nam

TT

Quận, huyện

TT

Quận, Huyện

1

Cấp phép bán lẻ tại thị xã Phủ Lý

4

Cấp phép bán lẻ tại huyện Kim Bảng

2

Cấp phép bán lẻ tại huyện Duy Tiên

5

Cấp phép bán lẻ tại huyện Thanh Liêm

3

Cấp phép bán lẻ tại huyện Lý Nhân

6

Cấp phép bán lẻ tại huyện Bình Lục

5.5. Tại Ninh Bình

TT

Quận, huyện

TT

Quận, Huyện

1

Cấp phép bán lẻ tại thành phố Ninh Bình

5

Cấp phép bán lẻ tại huyện Nho Quan

2

Cấp phép bán lẻ tại thành phố Tam Điệp

6

Cấp phép bán lẻ tại huyện Yên Khánh

3

Cấp phép bán lẻ tại huyện Hoa Lư

7

Cấp phép bán lẻ tại huyện Yên Mô

4

Cấp phép bán lẻ tại huyện Gia Viễn

8

Cấp phép bán lẻ tại huyện Kim Sơn

5.6. Tại Thanh Hóa

TT

Quận, huyện

TT

Quận, Huyện

1

Cấp phép bán lẻ tại thành phố Thanh Hoá

14

Cấp phép bán lẻ tại Thọ Xuân

2

Cấp phép bán lẻ tại thị xã Bỉm Sơn

15

Cấp phép bán lẻ tại Vĩnh Lộc

3

Cấp phép bán lẻ tại thị xã Sầm Sơn

16

Cấp phép bán lẻ tại Thiệu Hoá

4

Cấp phép bán lẻ tại huyện Quan Hoá

17

Cấp phép bán lẻ tại Triệu Sơn

5

Cấp phép bán lẻ tại huyện Quan Sơn

18

Cấp phép bán lẻ tại Nông Cống

6

Cấp phép bán lẻ tại huyện Mường Lát

19

Cấp phép bán lẻ tại Đông Sơn

7

Cấp phép bán lẻ tại huyện Bá Thước

20

Cấp phép bán lẻ tại Hà Trung

8

Thành lập chi nhánh tại huyện Thường Xuân

21

Thành lập chi nhánh tại Hoằng Hoá

9

Cấp phép bán lẻ tại huyện Như Thanh

22

Cấp phép bán lẻ tại Nga Sơn

10

Cấp phép bán lẻ tại huyện Lang Chánh

23

Cấp phép bán lẻ tại Hậu Lộc

11

Cấp phép bán lẻ tại huyện Ngọc Lặc

24

Cấp phép bán lẻ tại Quảng Xương

12

Cấp phép bán lẻ tại huyện Thạch Thành

25

Cấp phép bán lẻ tại Tĩnh Gia

13

Cấp phép bán lẻ tại huyện Cẩm Thuỷ

26

Cấp phép bán lẻ tại Yên Định

CAM KẾT CỦA VNSI CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO QUÝ KHÁCH HÀNG

 • Đa dạng kênh tiếp nhận thông tin

Chúng tôi luôn tiếp nhận thông tin của quý khách hàng rất nhanh chóng và linh hoạt. Thông qua các kênh tiếp nhận thông tin như điện thoại, gmail, zalo, facebook, kakaotalk,…sẽ nhanh chóng xử lý yêu cầu của quý khách hàng và phản hồi lại thông tin nhanh chóng, hiệu quả.

 • Không phát sinh phụ phí

Đến với VNSI, quý khách không cần lo ngại việc phát sinh phụ phí trong quá trình thực hiện công việc. Khách hàng chỉ phải thanh toán phí dịch vụ mà hai bên đã thỏa thuận, toàn bộ chi phí phát sinh (nếu có) trong quá trình công việc thực hiện, VNSI sẽ chịu trách nhiệm thanh toán.

 • Đảm bảo Qúy khách nhận được kết quả thực hiện công việc

VNSI cam kết thực hiện công việc triệt để, đến cùng để Qúy khách hàng nhận được kết quả việc cung cấp dịch vụ. Trường hợp, quý khách hàng không nhận được kết quả thực hiện công việc do lỗi của VNSI chúng tôi cam kết hoàn trả 100% chi phí đã nhận.

 • Tài liệu kỹ thuật để xử lý công việc nhanh chóng

Qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc, chúng tôi có nguồn tài liệu kỹ thuật phong phú để xử lý công việc nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo tiến độ thực hiện công việc.

 • Chính sách hậu mãi đặc sắc

VNSI sẵn sàng tư vấn miễn phí tất cả các vấn đề khách hàng gặp sau khi thành lập công ty hoặc sau khi thực hiện dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Hướng dẫn hoặc trợ giúp khách hàng gỡ rối những trường hợp tranh chấp kinh doanh, tổ chức cuộc họp, cơ cấu lại công ty…và các vấn đề pháp lý khác.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để tư vấn miễn phí

Hotline/ Zalo: 0974 833 164 hoặc 0944704118 Email: vnsilaw@gmail.com
Từ khóa:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUỐC TẾ HOÀNG GIA - HÃNG LUẬT TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Chúng tôi luôn tiếp nhận thông tin của quý khách hàng rất nhanh chóng và linh hoạt. Thông qua các kênh tiếp nhận thông tin như điện thoại, gmail, zalo, facebook, kakaotalk,…sẽ nhanh chóng xử lý yêu cầu của quý khách hàng và phản hồi lại thông tin nhanh chóng, hiệu quả.

vnsilaw@gmail.com

Dịch vụ nổi bật