Hotline: 0974833164

Đăng kí bảo hộ nhãn hiệu

Đăng kí bảo hộ nhãn hiệu

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Các cơ chế bảo hộ nhãn hiệu đều nhằm mục đích bảo vệ người tiêu dùng và tạo một môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các cá nhân, tổ chức có nhãn hiệu trên thị trường. Tuy nhiên, quyền sở hữu nhãn hiệu chỉ được xác lập khi các tổ chức cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 1. Các loại nhãn hiệu:

Căn cứ vào khả năng phân biệt của nhãn hiệu:

 • Nhãn hiệu chỉ chủng loại:
 • Nhãn hiệu mô tả
 • Nhãn hiệu gợi ý, liên tưởng

→ Khả năng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tùy thuộc vào khả năng phân biệt của nhãn hiệu vì đây là chức năng chính của nhãn hiệu.

Căn cứ vào mục đích của nhãn hiệu

 • Nhãn hiệu tập thể
 • Nhãn hiệu liên kết
 • Nhãn hiệu chứng nhận

→ Mục đích của nhãn hiệu cho biết loại nhãn hiệu cần đăng ký, cùng các điều kiện khác nhau cần phải đáp ứng để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

 1. Quyền đăng ký nhãn hiệu:

Các cá nhân tổ chức sau có quyền đăng ký bảo hộ nhãn hiệu:

 • Tổ chức, cá nhân đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.
 • Tổ chức, cá nhân đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.
 • Tổ chức tập thể đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
 • Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
 • Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:
  • Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hoá, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;
  • Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.
 • Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.”
 1. Hiệu lực của quyền sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu:

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.

 1. Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký nhãn hiệu:

Bước 1: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại cục Sở hữu trí tuệ.

* Tài liệu tối thiểu nộp trên cục Sở hữu trí tuệ:

* Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể,nhãn hiệu chứng nhận

Ngoài các tài liệu quy định trên đây, đơn còn bắt buộc phải có thêm các tài liệu sau đây:

 • Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận;
 • Bản thuyết minh về tính chất,chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);
 • Bản đồ xác định lãnh thổ (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm).

* Yêu cầu đối với đơn

 • Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ;
 • Mọi tài liệu của đơn đều phải được làm bằng tiếng Việt. Đối với các tài liệu được làm bằng ngôn ngữ khác theo quy định tại điểm 7.3 và điểm 7.4 của Thông tư 01/2007/TT-BKHCNthì phải được dịch ra tiếng Việt;
 • Mọi tài liệu của đơn đều phải được trình bày theo chiều dọc (riêng hình vẽ,sơ đồ và bảng biểu có thể được trình bày theo chiều ngang) trên một mặt giấy khổ A4 (210mm x 297mm), trong đó có chừa lề theo bốn phía, mỗi lề rộng 20mm, trừ các tài liệu bổ trợ mà nguồn gốc tài liệu đó không nhằm để đưa vào đơn;
 • Đối với tài liệu cần lập theo mẫu thì bắt buộc phải sử dụng các mẫu đó và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu vào những chỗ thích hợp;
 • Mỗi loại tài liệu nếu bao gồm nhiều trang thì mỗi trang phải ghi số thứ tự trang đó bằng chữ số Ả-rập;
 • Tài liệu phải được đánh máy hoặc in bằng loại mực khó phai mờ, một cách rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xoá, không sửa chữa; trường hợp phát hiện có sai sót không đáng kể thuộc về lỗi chính tả trong tài liệu đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ thì người nộp đơn có thể sửa chữa các lỗi đó,nhưng tại chỗ bị sửa chữa phải có chữ ký xác nhận (và đóng dấu, nếu có) của người nộp đơn;
 • Thuật ngữ dùng trong đơn phải là thuật ngữ phổ thông (không dùng tiếng địa phương, từ hiếm, từ tự tạo). Ký hiệu, đơn vị đo lường, phông chữ điện tử, quy tắc chính tả dùng trong đơn phải theo tiêu chuẩn Việt Nam;
 • Đơn có thể kèm theo tài liệu bổ trợ là vật mang dữ liệu điện tử của một phần hoặc toàn bộ nội dung tài liệu đơn.

Bước 2: Thẩm định hình thức:

Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức, về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn… để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn

Bước 3: Công bố đơn hợp lệ:

Đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

Bước 4: Thẩm định nội dung:

Đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ. Thời hạn thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu là 9 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Bước 5: Nộp lệ phí và nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu:

Quy trình xem xét đơn dăng ký được thực hiện theo quy trình sau:

 1. VNSI sẽ giúp bạn như thế nào trong vấn đề này:

Chúng tôi muốn giới thiệu tới Bạn dịch vụ mà công ty chúng tôi đang cung cấp trong việc Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu:

Công ty VNSI Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý dưới mọi loại hình trọn gói cho Bạn, với nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ chuyên viên năng động, nhiệt tình, chúng tôi đảm bảo đem tới các loại dịch vụ trọn gói nhanh chóng, hiệu quả, tiện lợi, tiết kiệm chi phí và công đi lại.

Nếu Bạn muốn được Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, hãy để VNSI giúp tư vấn, thực hiện thủ tục để việc đăng ký được thuận lợi, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và đặc biệt không phải đi lại chờ đợi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Bạn lấy được giấy chứng nhận một cách nhanh chóng, tiện lợi, không phát sinh phụ phí và thật nhanh chóng để quyền lợi của Bạn được bảo vệ một cách nhanh nhất.

5.1. Tư vấn miễn phí trước khi thực hiện công việc:

Chúng tôi tiếp nhận tư vấn Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trọn gói qua điện thoại, email, facebook, zalo. Khi nhận được yêu cầu tư vấn của khách hàng, chuyên viên của chúng tôi thực hiện tư vấn gỡ rối những thắc mắc của khách hàng khi làm thủ tục Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, cụ thể:

 • Tư vấn về điều kiện được bảo hộ nhãn hiệu
 • Tư vấn cho khách hàng chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ cần cung cấp để xin đăng ký bảo hộ.
 • Tư vấn quy trình, thủ tục, thời gian Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

5.2. Chúng tôi thực hiện quy trình Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu như thế nào?

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại VNSI thực hiện lần lượt theo các bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin (qua email, zalo, facebook)

 • Tư vấn về: điều kiện được bảo hộ nhãn hiệu, chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ cần cung cấp để xin đăng ký bảo hộ và quy trình, thủ tục, thời gian Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.
 • Gửi bảng kê Xin đăng ký bảo hộ nhãn hiệu để khách hàng cung cấp thông tin về: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, mẫu nhãn hiệu và các loại hàng hóa, dịch vụ mà nhãn hiệu đại diện, v.v.
 • Nhận lại bảng kê Xin đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đã kê khai đầy đủ thông tin từ khách hàng

Bước 2: Thực hiện công việc.

 • Soạn hồ sơ Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và nộp hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả

 • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

5.3. Bạn phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào:

5.4. VNSI báo giá Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trọn gói

Tuỳ theo nhu cầu của khách hàng, chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu khác nhau để khách hàng dễ dàng lựa chọn phù với nhu cầu của mỗi doanh nghiệp. Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được báo giá chi tiết.

5.5 Vì sao Bạn chọn chúng tôi để thực hiện hoạt động này?

CAM KẾT CỦA VNSI CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO QUÝ KHÁCH HÀNG

 1. Đa dạng kênh tiếp nhận thông tin

Chúng tôi luôn tiếp nhận thông tin của quý khách hàng rất nhanh chóng và linh hoạt. Thông qua các kênh tiếp nhận thông tin như điện thoại, gmail, zalo, facebook, kakaotalk,…sẽ nhanh chóng xử lý yêu cầu của quý khách hàng và phản hồi lại thông tin nhanh chóng, hiệu quả.

 1. Không phát sinh phụ phí

Đến với VNSI, quý khách không cần lo ngại việc phát sinh phụ phí trong quá trình thực hiện công việc. Khách hàng chỉ phải thanh toán phí dịch vụ mà hai bên đã thỏa thuận, toàn bộ chi phí phát sinh (nếu có) trong quá trình công việc thực hiện, VNSI sẽ chịu trách nhiệm thanh toán.

 1. Đảm bảo Qúy khách nhận được kết quả thực hiện công việc

VNSI cam kết thực hiện công việc triệt để, đến cùng để Qúy khách hàng nhận được kết quả việc cung cấp dịch vụ. Trường hợp, quý khách hàng không nhận được kết quả thực hiện công việc do lỗi của VNSI chúng tôi cam kết hoàn trả 100% chi phí đã nhận.

 1. Tài liệu kỹ thuật để xử lý công việc nhanh chóng

Qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc, chúng tôi có nguồn tài liệu kỹ thuật phong phú để xử lý công việc nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo tiến độ thực hiện công việc.

 1. Chính sách hậu mãi đặc sắc

VNSI sẵn sàng tư vấn miễn phí tất cả các vấn đề khách hàng gặp sau khi thành lập công ty hoặc sau khi thực hiện dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Hướng dẫn hoặc trợ giúp khách hàng gỡ rối những trường hợp tranh chấp kinh doanh, tổ chức cuộc họp, cơ cấu lại công ty…và các vấn đề pháp lý khác

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để tư vấn miễn phí

Hotline/ Zalo: 0974 833 164 hoặc 0944704118 Email: vnsilaw@gmail.com
Từ khóa:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUỐC TẾ HOÀNG GIA - HÃNG LUẬT TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Chúng tôi luôn tiếp nhận thông tin của quý khách hàng rất nhanh chóng và linh hoạt. Thông qua các kênh tiếp nhận thông tin như điện thoại, gmail, zalo, facebook, kakaotalk,…sẽ nhanh chóng xử lý yêu cầu của quý khách hàng và phản hồi lại thông tin nhanh chóng, hiệu quả.

vnsilaw@gmail.com

Dịch vụ nổi bật