Hotline: 0944704118

Biểu mẫu khác

 • Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất
  11 Th4

  Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT Kính gửi: Cơ quan thuế…………………. [01] Tên người nộp thuế:............................................................................................... [02] Mã số...

  Xem thêm
 • TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI TỬ
  27 Th12

  TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI TỬ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI TỬ   Kính gửi: (1)...................................................................................................................... Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .............................................................................................................................. Nơi cư trú: (2)............................................................................................................................................................................... Giấy tờ tùy thân...

  Xem thêm
 • TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH 
  27 Th12

  TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH            Kính gửi: (1)...........................................................................................   Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ............................................................................. Giấy tờ tùy thân: (2)..................................................................................................... Nơi cư...

  Xem thêm
 • TỜ KHAI GHI CHÚ THAY ĐỔI HỘ TỊCH
  27 Th12

  TỜ KHAI GHI CHÚ THAY ĐỔI HỘ TỊCH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   TỜ KHAI GHI CHÚ THAY ĐỔI HỘ TỊCH   Kính gửi: (1).....................................................................................   Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  ................................................................................................................................ Nơi cư trú: (2)............................................................................................................................................................................... Giấy tờ...

  Xem thêm
 • TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI TỬ
  27 Th12

  TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI TỬ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI TỬ Kính gửi: (1).....................................................................................   Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  ................................................................................................................................ Nơi cư trú:...

  Xem thêm
 • Mẫu Đơn đề nghị xem xét thủ tục giám đốc thẩm (Tố tụng Hành chính)
  26 Th12

  Mẫu Đơn đề nghị xem xét thủ tục giám đốc thẩm (Tố tụng Hành chính)

    Mẫu số 48-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP  ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

  Xem thêm
 • Mẫu đơn kháng cáo (Tố tụng hành chính)
  26 Th12

  Mẫu đơn kháng cáo (Tố tụng hành chính)

  Mẫu số 24-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP  ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

  Xem thêm
 • Mẫu Đơn khởi kiện (Tố tụng Hành chính)
  26 Th12

  Mẫu Đơn khởi kiện (Tố tụng Hành chính)

  Mẫu số 01-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP  ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

  Xem thêm

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUỐC TẾ HOÀNG GIA - HÃNG LUẬT TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Chúng tôi luôn tiếp nhận thông tin của quý khách hàng rất nhanh chóng và linh hoạt. Thông qua các kênh tiếp nhận thông tin như điện thoại, gmail, zalo, facebook, kakaotalk,…sẽ nhanh chóng xử lý yêu cầu của quý khách hàng và phản hồi lại thông tin nhanh chóng, hiệu quả.

vnsilaw@gmail.com

Dịch vụ nổi bật