Hotline: 0974833164

CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỌNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỌNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Việc thu hút các dự án đầu tư nước ngoài về Việt Nam kéo theo việc mở rộng thị trường lao động, nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam trở nên phổ biến. Do vậy, để chuẩn bị cho việc xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài, doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài cần nắm rõ các các quy định pháp luật của về cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam.

Công ty TNHH VNSI Việt Nam xin gửi tới Quý khách hàng một số thông tin tư vấn về “Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam” như sau:

1. Văn bản pháp luật quy định về hoạt động cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

– Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013
– Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm tại việc tại Việt Nam
– Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 và các biểu mẫu liên quan đến việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài
– Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định và sửa đổi một số điều của Bộ Luật Lao động và Nghị định 11/2016/NĐ-CP về thủ tục cấp giấy phép lao động, hồ sơ giấy phép lao động và thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động được sửa đổi rút ngắn hơn quy định trước đây.
– Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của bộ lao động thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử
– Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của bộ lao động thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước bộ lao động thương binh và Xã hội
– Danh sách số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05/02/2015 của Bộ Y tế về việc cập nhật, bổ sung danh sách bệnh viện, phòng khám có đủ điều kiện theo thâm quyền khám sức cho người nước ngoài khi làm thủ tục giấy phép lao động

2. Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
a. Những người nước ngoài được làm việc tại Việt Nam
Người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo các hình thức sau đây:
– Thực hiện hợp đồng lao động;
– Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;
– Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;
– Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;
– Chào bán dịch vụ;
– Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
– Tình nguyện viên;
– Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;
– Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;
– Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.
– Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam được phép làm việc tại Việt Nam theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm thành viên
b. Điều kiện để người nước ngoài được làm việc tại Việt Nam
– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
– Có trình độ chuyên môn, tay nghề, sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
– Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
– Có sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài (trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động do Bộ luật lao động quy định)
3. Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam
Để được cấp phép lao động cho lao động là người nước ngoài, người sử dụng lao động phải thực hiện các công việc sau:
Bước 1: Xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài
– Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây được viết tắt là cơ quan chấp thuận).
– Hồ sơ gồm: Mẫu báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài
– Cách thức nộp hồ sơ:
+ Nộp trực tiếp:
Cơ quan chấp thuận thông báo việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài tới người sử dụng lao trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình.
Trường hợp báo cáo chưa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, cơ quan chấp thuận trả lời kết quả cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.
+ Nộp qua cổng thông tin điện tử http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn.
• Trước ít nhất 20 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động phải đăng ký tài khoản tại cổng thông tin điện tử nêu trên và nộp hồ sơ bằng tài khoản đã lập.
• Trong thời hạn 12 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan chấp thuận trả lời kết quả qua thư điện tử. Trường hợp báo cáo chưa thực hiện đúng, cơ quan chấp thuận trả lời và nêu rõ lý do qua thư điện tử.
• Sau khi có chấp thuận, người sử dụng lao động nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính bản gốc báo cáo đến cơ quan chấp thuận. Trong thời hạn không quá 8 giờ làm việc kể từ khi nhận được bản gốc báo cáo thì cơ quan chấp thuận phải trả kết quả cho người sử dụng lao động.
Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài
Hồ sơ xin cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài, gồm:
– Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động
– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc Giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp (Cấp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).
– Lý lịch tư pháp Việt Nam hoặc lý lịch tư pháp nước ngoài (cấp không quá 06 tháng đến ngày nộp hồ sơ)
– Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
– 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu). Ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
– Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật.
– Văn bản chấp thuận vị trí công việc sự dụng lao động nước ngoài.
– Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài
Lưu ý: Các giấy tờ được cấp ở nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật)
Bước 3: Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài
– Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp nộp hồ sơ tại: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh (thành phố) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở
– Doanh nghiệp có trụ sở thông thường nộp tại: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
– Các trường hợp tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, hiệp hội ……theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH thì nộp hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Cục việc làm – Bộ lao động – Thương binh và xã hội.
Bước 4: Nhận kết quả
– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
– Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì cơ quan cấp có thẩm quyền có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Hãy liên hệ với chúng tôi để tư vấn miễn phí

Hotline/ Zalo: 0974 833 164 hoặc 0944704118 Email: vnsilaw@gmail.com
Từ khóa:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUỐC TẾ HOÀNG GIA - HÃNG LUẬT TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Chúng tôi luôn tiếp nhận thông tin của quý khách hàng rất nhanh chóng và linh hoạt. Thông qua các kênh tiếp nhận thông tin như điện thoại, gmail, zalo, facebook, kakaotalk,…sẽ nhanh chóng xử lý yêu cầu của quý khách hàng và phản hồi lại thông tin nhanh chóng, hiệu quả.

vnsilaw@gmail.com

Dịch vụ nổi bật